Ballade Ballade Bois a Villa Sant'Antonio (OR)

Questa sera 28 aprile, a partire dalle 22, i Ballade Ballade Bois si esibiranno a Villa Sant'Antonio (OR).