Ballade Ballade Bois a Ussaramanna (Sud Sardegna)

Questa sera 9 agosto, a partire dalle 22, i Ballade Ballade Bois si esibiranno a Ussaramanna (Sud Sardegna).