Ballade Ballade Bois a Seui (Sud Sardegna)

Questa sera 19 agosto, a partire dalle 22, i Ballade Ballade Bois si esibiranno a Seui (Sud Sardegna).