Nui... nisciunu a Milano Marittima (RA)

Venerdì 22 agosto, a partire dalle 22, i Nui... nisciunu si esibiranno a Milano Marittima (RA) presso Al circolo ristorante.
https://www.facebook.com/events/694082030646598/