Nui... Nisciunu a Caprarica di Lecce (LE)

Questa sera 30 ottobre toccherà ai Nui... Nisciunu aprire la Festa dell'olio nuovo a Caprarica di Lecce (LE).
https://www.facebook.com/events/1107752196012661/